مجله

هدف های خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش، ‌دستیابی به هدف های زیر را در برابر خود قرار می دهد:

–  کمک به مشتریان در جهت آماده به کاری مطلوب و بهره برداری و استفاده هرچه بیشتر از محصول از طریق آموزش سرویس کاران و تعمیرکاران و ارائه سریع و به موقع قطعات یدکی.

–  کمک به واحد فروش محصول برای کسب رضایت بیشتر مشتریان بالفعل، و جذب مشتریان بالقوه از طریق جلب اعتماد مشتریان در مورد محصولات خریداری شده.

–  کسب سود آوری مناسب و متناسب با سرمایه گذاری انجام شده در بخش خدمات پس از فروش.

–   بازخور عیوب محصولات به شرکت برای بهبود مستمر فنی آن ها.

–  انتقال پیشنهادات و انتقادات مشتریان به شرکت جهت تجزیه و تحلیل آن ها و انجام اقدامات لازم در صورت نیاز.

–  بدین منظور؛ خدمات پس از فروش به دلیل گسترش دائمی محصولات فروخته شده به مشتریان در سطح کشور و برای گریز از تمرکز و توسعه عرضی سازمان؛ می بایست با مهندسی نمودن امور و ایجاد یک نظام خدمات مناسب که شامل فن آوری های زیر می باشند اقدام نمایند.

–   تدوین و بیان استراتژی شرکت در خدمات پس از فروش و توجیه کارشناسان و نیروهای متخصص و جلب مشارکت آنان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.